KURUMSAL

"Deppo Özel Kontrol Laboratuvarı" 2010 yılında İzmir / Bornova Şehir merkezinde Uğursan şirketler grubunun yeni yatırımı olarak faaliyete başlamış olup, kurulduğu yıldan itibaren sektörün en iyileri arasında yer almak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Büyük bir yatırımla sektörün ihtiyacı olan güven ve tecrübeyi bünyesinde toplayan DEPPO Özel Kontrol Laboratuvarı, Entegre bir yapıda, Gıda/Yem, Çevre/Su/Atık Su ve Gübre/Toprak analizlerinde ilgili kuruluşlar tarafından yetkilendirilmiş geniş kapsamlı bir laboratuvardır.

Eğitimli, gelişime açık ve sürekli kendini yenileyen, yeterliliği kanıtlanmış personeliyle hizmet verdiği firmalara güvenilir sonuçlar vererek katma değer sağlayan laboratuvarımız gerekli tüm yasal yetki ve çalışma belgelerine sahiptir.

Türkiye'de sürdürülebilir Laboratuvar hizmetleri için yetkilendirme ve Akreditasyon sürecine dahil olduğumuz Bakanlıklar

  • Sağlık Bakanlığı,
  • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
  • Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından belirli periyotlarda denetlenen laboratuvarımız en güvenilir sonucu vermek için çalışmaktadır.

Yasalarla belirlenen görevlerinin yanı sıra; globalleşen dünyada önemli bir ölçüt olan Kalite ve Kalite Yönetimi ile ilgili TS EN ISO/ IEC 17025 Kalite Yönetim Sistemi temelinde ilgili kalite sistem standartlarına uygun olarak; tüm müşterilerinin ve çalışanlarının beklentilerini karşılayıp, memnuniyetini sağlayacak gerekli dokümantasyon ve organizasyon yapısındadır.

Gıda ve Yem Laboratuvarı; Bitkisel ve hayvansal yağlar; zeytinyağı; yağlı tohumlar; tahıllar; bakliyatlar; şekerli ürünler; et ürünleri; süt ürünleri; baharatlar; alkollü ve alkolsüz içkiler; yaş meyve-sebze; su ürünleri; kuruyemişler; kuru meyveler olmak üzere tüm gıda ve yem gruplarında mevzuatta istenen analizlerden oluşan geniş bir kapsama sahiptir.

Diğer laboratuvarımızda; Toprak, Yaprak, Sulama Suyu, Kuyu Suyu ve Gübre Analizlerinde hizmet vermekteyiz. Çevre ve şehircilik Bakanlığına bağlı laboratuvarımızda evsel ve endüstriyel atık su analizleri ile hizmet vermekteyiz.

1500 metrekare kapalı alanda müşterilerimizi son teknoloji ürünü laboratuvar analizleri, bilgili danışmanlar ve kapsamlı raporlama hizmetleri ile destekleyen Laboratuvarımız iki yıl gibi kısa bir sürede elli kişiye istihdam sağlamıştır.

Bizler, küreselleşen dünyada ve uluslararası rekabette kaliteden ödün vermeden çalışmanın sorumluluğunu çok iyi biliyoruz. Büyük başarılar tesadüf değildir. Başarıların ortak özelliği; araştırma, geliştirme, kalite ve daha çok çalışmaktır. Yeni yatırımlarımız ile istihdama katkımızın olmasından gurur duyuyoruz.

MİSYON: Laboratuvar sektöründe Toprak-Bitki-Su, Gübre, Çevre ve Gıda Birimleri kapsamında, dünyaca kabul görmüş metotları referans alıp uygulayarak ve kalite bilincini barındırdığı tüm birimlerde içselleştirerek, müşterilerine ‘GÜVENİLİR SONUÇLAR’ veren bir laboratuvar olmak.

DEPPO Özel Kontrol Laboratuvarı Yönetimi ve tüm çalışanları; aşağıda belirtilen maddeler ışığında; personel, sektör ve müşteri beklentilerini ve yasal mevzuatı karşılayacak Kalite Yönetim Sisteminin ve Kalite Politikasının gerekli olduğunun bilincindedir.

Buna göre Deppo Özel Kontrol Laboratuvarı olarak Kalite Politikamız şöyle özetlenebilir;

Eğitimli, gelişime açık ve sürekli kendini yenileyen, yeterliliği kanıtlanmış, belirlenen hedefler doğrultusunda hizmet veren personeliyle,

Gerçekleştirilen kaliteli hizmette, tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde hareket etmeyi,

Gelişmeleri takip edip, güncel, ulusal, uluslararası geçerliliği olan metot ve cihazları kullanmayı ayrıca uygun yeterlilik testleriyle bunların uygulamalarını test etmeyi,

Çevreye zarar vermeden, en kısa sürede güvenilir sonuç felsefesiyle çalışmayı,

Laboratuvar hizmetleri alanlarında, yasalarla belirlenen görevlerini; TSE EN ISO /IEC 17025 /2017 Kalite Yönetim Sistemi temelinde, ilgili kalite sistem standartlarına uygun olarak; tüm müşterilerinin ve çalışanlarının beklentilerini karşılayıp, memnuniyetini sağlayacak şekilde gerçekleştirir.

Belirlenen hedefler doğrultusunda hizmet veren personeline kalite yönetimi ile ilgili dokümantasyon sağlamayı ve onları ulaşılabilir ve çalışmalarında uygulayabilir kılmayı,

Kaliteli hizmet sunumu için gerekli mali, teknolojik ve insan kaynağını sağlamayı, Kalite Yönetim Sistemi standardı gereklerine uymayı ve etkinliğini iyi mesleki ve teknik uygulamalarla sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

VİZYON: Yenilikçi ve çağdaş bir laboratuvar olarak; güvenilir sonuç felsefesiyle çıkılan yolda, tüm Türkiye' de tanınan ve müşteri portföyü geniş, öncelikli akla gelen ve tercih edilen, alanında lider bir laboratuvar olmak.