TOPRAK ANALİZ ve TALEP FORMU

Toprak analizleri, tarım topraklarının verimlilik potansiyellerini ortaya koymak ve üzerinde yetiştirilecek bitkiler için sağlayacakları bitki besin maddeleri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Yetiştirilecek bitkilerin besin maddesi gereksinmeleri dikkate alınarak gübreleme programları hazırlanmakta, böylece gereği kadar gübre verilmesi sağlanarak, son derece değerli tarım topraklarımızın verimlilik dengeleri korunmuş, gübrelemenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri giderilmiş, daha fazla, daha nitelikli ve daha sağlıklı tarımsal ürünler elde edilmiş olmaktadır.

Laboratuvarımız ülkemizin tüm bölgelerinde yetiştirilen bitkiler için gübreleme tavsiyelerinde bulunulabilmektedir. Bitki analizleri, bitkilerin üzerinde yetiştikleri toprakların verimlilik durumlarını ortaya koymak ve uygulanan gübreleme programlarının kontrolü ve geliştirilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Yaprak örneklerinde besin elementlerinin analizleri yapılmakta ve analiz sonuçları söz konusu bitkiye özgü sınır değerleri ile kıyaslanarak bitkilerin beslenme düzeyleri değerlendirilmektedir.

Su örneklerinde uygulanan analizler özellikle sulama suyu kalitesinin belirlenmesine yönelik olup, sulama sularında sulama suyu kriterlerini ortaya koyan analizleri yapılarak, sulama suyu olarak kullanılabilirliği yorumlanmaktadır. İsteğe bağlı olarak diğer metaller de analiz edilebilmektedir.

Toprak-bitki-sulama suyu analizleri ile açık ve kapalı alanlarda üretim yapan çiftçi ve tarımsal işletmelerdeki üretime yönelik tüm kriterler kombine bir şekilde değerlendirilerek en iyi verim ve kalite hedeflenmektedir.


Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.