Gıda Birimi

Gıda ve yem halk sağlığının kilit noktalarıdır. Gıda ve yemin üretim ve halka arz aşamalarında DEPPO Özel Kontrol Laboratuvarı kalite, hijyen ve saflık analizleri ile sizlere hizmet vermektedir.

Detaylı Bilgi
Çevre Birim

Çevre analiz birimimizde çevreye olan etkinizi asgariye indirmenize yardımcı olmak için size test, numune alma, gözetim gibi geniş bir yelpazede uzman çözümleri sunuyoruz.

Detaylı Bilgi
Çevre Birim

Toprak, bitki ve gübre analizlerimiz, toprakların verimlilik durumlarını ortaya koymak ve uygulanan gübreleme programlarının kontrolü ve geliştirilmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Çevre Birim

Yüzme amacı ile kullanılan havuzlarda, havuz suyu analizi; fiziksel, kimyasal, enstrümental ve mikrobiyolojik olarak yapılır. Süreç; yerinde numune alma, ölçüm, analiz ve sonrasında raporlama ile tamamlanır.” Bilgisini ekleyebiliriz.

Detaylı Bilgi

LABORATUVARIMIZDAN FOTOĞRAFLAR